Phí đường bộ ô tô 2023 là một trong những thông tin mà các chủ xe không thể nào bỏ qua. Vậy mức phí năm nay so với những năm trước có sự đổi khác không? Hay mức phí áp dụng với doanh nghiệp có cao hơn so với xe cá nhân không? Tất cả những thông tin về phí đường bộ 2023 dành cho tất cả các loại xe ô tô 4 chỗ, 5 chỗ, 16 chỗ, bán tải, rơ mooc… sẽ được cập nhật chi tiết ngay dưới đây. Cùng xem ngay nào!

phi duong bo o to 2023

Biểu phí đường bộ ô tô mới nhất 2023

1. Nộp phí đường bộ ô tô ở đâu?

Bạn có thể nộp phí đường bộ tại 2 địa điểm đó là:

  • Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương: Thu phí đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, Công an.
  • Các đơn vị đăng kiểm: Thu phí đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhân đăng ký tại Việt Nam (trừ xe ô tô của lực lượng Công an, quốc phòng).

2. Biểu phí đường bộ ô tô mới nhất 2023

Dưới đây là thông tin chi tiết về phí đường bộ cho từng loại xe, bạn có thể chọn nạp 1 tháng, 1 năm hoặc các chu kỳ dài lên đến 30 tháng.

2.1. Phí đường bộ ô tô 4 chỗ, 5 chỗ

Bảng lệ phí đường bộ xe 4 chỗ và 5 chỗ cá nhân, không kinh doanh và kinh doanh dịch vụ áp dụng mức thu như sau:

Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng
Phí đường bộ xe 4 chỗ, 5 chỗ đăng kí tên cá nhân 130.000đ 390.000đ 780.000đ 1.560.000đ 2.280.000đ 3.000.000đ 3.660.000đ
Phí đường bộ xe 4 chỗ. 5 chỗ  (trừ xe đăng ký tên cá nhân) 180.000đ 540.000đ 1.080.000đ 2.160.000đ 3.150.000đ 4.150.000đ 5.070.000đ

Phí đăng kiểm xe ô tô mới nhất 2023.

2.2. Phí đường bộ ôt ô 7 chỗ

Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng
Phí đường bộ xe 7 chỗ đăng kí tên cá nhân 130.000đ 390.000đ 780.000đ 1.560.000đ 2.280.000đ 3.000.000đ 3.660.000đ
Phí đường bộ xe 7 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân) 180.000đ 540.000đ 1.080.000đ 2.160.000đ 3.150.000đ 4.150.000đ 5.070.000đ

2.3. Phí đường bộ xe 16 chỗ

Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng
Phí đường bộ xe 16 chỗ 270.000đ 810.000đ 1.620.000đ 3.240.000đ 4.730.000đ 6.220.000đ 7.600.000đ

2.4. Phí đường bộ xe 25 chỗ

Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng
Phí đường bộ xe 25 chỗ 390.000đ 1.170.000đ 2.340.000đ 4.680.000đ 6.830.000đ 8.990.000đ 10.970.000đ

2.5. Phí đường bộ xe 29 chỗ

Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng
Phí đường bộ xe 29 chỗ 390.000đ 1.170.000đ 2.340.000đ 4.680.000đ 6.830.000đ 8.990.000đ 10.970.000đ

2.6. Phí đường bộ xe 45 chỗ

Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng
Phí đường bộ xe 45 chỗ 590.000đ 1.770.000đ 3.540.000đ 7.080.000đ 10.340.000đ 13.590.000đ 16.600.000đ

2.7. Phí đường bộ xe bán tải 2023

Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng
Phí đường bộ xe bán tải 180.000đ 540.000đ 1.080.000đ 2.160.000đ 3.150.000đ 4.150.000đ 5.070.000đ

Các thủ tục đăng kiểm xe ô tô mới nhất.

2.8. Phí đường bộ xe tải mới nhất 2023

Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng
Phí đường bộ xe tải dưới 1 tấn 180.000đ 540.000đ 1.080.000đ 2.160.000đ 3.150.000đ 4.150.000đ 5.070.000đ
Phí đường bộ xe tải dưới 4 tấn 180.000đ 540.000đ 1.080.000đ 2.160.000đ 3.150.000đ 4.150.000đ 5.070.000đ
Phí đường bộ xe tải từ 4 tấn đến dưới 8,5 tấn 270.000đ 810.000đ 1.620.000đ 3.240.000đ 4.730.000đ 6.220.000đ 7.600.000đ
Phí đường bộ xe tải từ 8,5 tấn đến dưới 13 tấn 390.000đ 1.170.000đ 2.340.000đ 4.680.000đ 6.830.000đ 8.990.000đ 10.970.000đ
Phí đường bộ xe tải từ 13 tấn đến dưới 19 tấn 590.000đ 1.770.000đ 3.540.000đ 7.080.000đ 10.340.000đ 13.590.000đ 16.600.000đ
Phí đường bộ xe tải từ 19 tấn đến dưới 27 tấn 720.000đ 2.160.000đ 4.320.000đ 8.640.000đ 12.610.000đ 16.590.000đ 20.260.000đ
Phí đường bộ xe tải từ 27 tấn trở lên 1.040.000đ 3.120.000đ 6.240.000đ 12.480.000đ 18.220.000đ 23.960.000đ 29.270.000đ

2.9. Phí đường bộ xe đầu kéo

Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng
Phí đường bộ xe đầu kéo dưới 19 tấn 590.000đ 1.770.000đ 3.540.000đ 7.080.000đ 10.340.000đ 13.590.000đ 16.600.000đ
Phí đường bộ xe đầu kéo từ 19 tấn đến dưới 27 tấn 720.000đ 2.160.000đ 4.320.000đ 8.640.000đ 12.610.000đ 16.590.000đ 20.260.000đ
Phí đường bộ xe đầu kéo từ 27 tấn đến dưới 40 tấn 1.040.000đ 3.120.000đ 6.240.000đ 12.480.000đ 18.220.000đ 23.960.000đ 29.270.000đ
Phí đường bộ xe đầu kéo từ 40 tấn trở lên 1.430.000đ 4.290.000đ 8.580.000đ 17.160.000đ 25.050.000đ 32.950.000đ 40.240.000đ

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về phí đường bộ ô tô mới nhất 2023. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích và giúp bạn chuẩn bị đầy đủ các mức phí cần nộp với phương tiện của mình!