ZaloPay

Liên kết tài khoản ngân hàng với ZaloPay có an toàn không?

21/07/2021, 08:07

ZaloPay là ứng dụng thanh toán điện tử di động. Người dùng có thể liên kết tài khoản ngân hàng với ZaloPay để thanh toán online như đặt vé xem phim, thanh toán vé máy …